arrow-1
PL-N

MODELATORNIA ONLINE

m-glowne

Poszukając nowej płaszczyzny do spełnienia statutowej roli teatru, a także mając świadomość w jak ciężkiej sytuacji znalazło się wielu (szczególnie młodych) artystów, ogłosiliśmy otwarty nabór na projekty dookoła hasła „metamorfoza”. Ze względu na specyfikę konkursu i brak dostępu do sceny taeatralnej, szukaliśmy projektów z obszarów identyfikowanych jako video art, video performance, sound art, net art, VR, AR oraz innych form możliwych do zaprezentowania kanałami internetowymi Teatru. 
Konkurs Modelatornia ma na celu wsparcie artystów w trudnej chwili pandemii, stwarzając warunki do twórczego zaangażowania się w walkę z ekonomicznymi oraz społecznymi konsekwencjami COVID-19.


Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu deklaruje przedłużenie działań online w sferę sceny Modelatornia. Po zakończonej izolacji i remoncie Teatru,  raz w miesiącu, będziemy udostępniać eksperymentalną przestrzeń naszego Teatru do prezentacji projektów profesjonalnego niezależnego obiegu. Zespoły otrzymają wparcie działów techniki i promocji Teatru oraz zostanie im przekazany całkowity zysk ze sprzedaży biletów.

Poprzez konkurs chcemy pokazać, jak ważne jest wspieranie inicjatyw niezależnych, które często są wyrzucone poza środki instytucjonalnego wsparcia. Wierzymy, że propozycja ta będzie też wyzwaniem dla niezależnej sceny do profesjonalizowania swoich działań i poszerzania pola eksperymentu formalnego i tematycznego. Więcej szczegółów opublikujemy jesienią bieżącego roku.

WYNIKI KONKURSU

Komisja Konkursowa w składzie: Bartosz Posacki (przewodniczący), Ewa Borysiewicz, Norbert Rakowski, Michał Rogulski oraz Aleksandra Kotapska po obejrzeniu 17 projektów zakwalifikowanych do Konkursu Modelatornia Online, zdecydowała o nagrodzeniu następujących prac:

"POKARM"

w reżyserii Aleksandry Skorupy, ze zdjęciami i montażem Tomasza Schaefera

"BREATH OUT TUTORIAL"

grupy Close with friends Collective (Agata Koszulińska, Mateusz Korsak)

"W DOMOWYCH GŁĘBINACH"

w reżyserii Filipa Jaśkiewicza i z muzyką Bereniki Wojnar

Członkowie Komisji Konkursowej docenili różne spojrzenia i perspektywy w ujęciu hasła METAMORFOZA, a szczególnie prace artystów, którzy w dobie izolacji angażują w się życie innych, nie skupiając się wyłącznie na własnym otoczeniu ani wewnętrznych rozterkach. Podjęto decyzję o przyznaniu trzech równorzędnych nagród w wysokości 3333 zł.

UZASADNIENIE WERDYKTU

„POKARM”
Nagroda przyznana za wrażliwość społeczną, profesjonalizm realizatorski, wnikliwe i empatyczne studium mikrokosmosu społecznego oraz nieuleganie pokusie oceny. Projekt skupia się na jednej z najważniejszych, ale też najgorzej opłacanych grup zawodowych, oddając jej należyte miejsce w społeczeństwie. Konsekwentnie prowadzona narracja, umiejętnie korzystająca z intymnego zaangażowania w dokumentowany świat, pozwala na unikalny wgląd w trud i znaczenie pracy Oddziału Położnictwa.

„BREATH OUT TUTORIAL”
Nagroda przyznana za konsekwencję formalną, profesjonalizm realizatorski, umiejętność stworzenia intymnej atmosfery przy użyciu chłodnych narzędzi cyfrowych oraz udany balans między lekkością, a powagą w potraktowaniu tematu w dobie pandemii. Projekt tym samym tworzy intrygującą parodię cyfrowych poradników "self care".

„W DOMOWYCH GŁĘBINACH”
Nagroda przyznana za niebanalne rozwiązania formalne cechujące się prostotą i humorem oraz za wyobraźnię zakorzenioną w codzienności i próbę zrozumienia świata przez pryzmat dziecięcej wrażliwości. Ponadto za realizację pracy otwartej na widza, którą oglądający mogą odtworzyć, modyfikować i skalować w domowych warunkach.

PATRONAT MEDIALNY

Projekt-bez-tytulu-8

Patroni medialni

4-Untitled-1
tr
5-Untitled-1
e-teatr-logo-nowe2-1
2-Untitled-1

Dofinansowanie

Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego w ramach projektu V Konkurs na Projekt Teatralny MODELATORNIA nawiązujący do idei artystycznych Jerzego Grotowskiego.

MKiDN_mono
biwWspolfinansowane-przez-Samorzad-Wojewodztwa-Opolskiego-wersja-pozioma
instytucja_kultury_poziom-768×232-1
opolska-karta-rodziny-imgw
bip-imgw
niepelnosprawnosc-stopka

All Rights Reserved ©2022 by TJK Opole