Idea

IDEA

IDEA

Opole może poszczycić się tym, że to właśnie tu Jerzy Grotowski pracował zanim został mistrzem. To właśnie tu w latach 1959–1964 wypracował podstawy swojego teatru – laboratorium. Choć warunki były trudne, odnalazł tu warsztat, czas i podstawowe możliwości ku temu, by prowadzić swoją długofalową pracę. Dziś ochrona młodych artystów podejmujących własne poszukiwania jest nadal bardzo potrzebna, może nawet bardziej niż wtedy, gdy Grotowski wypowiadał te słowa.

Kiedy w 2015 roku przyjechałem do Opola w budynku teatru zobaczyłem przestrzeń techniczną o niezwykłym charakterze, o pracy, w której każdy poszukujący reżyser mógłby marzyć. Moim marzeniem natomiast było stworzenie w niej i konsekwentne rozwijanie miejsca, które będzie służyło realizacji postulatu Jerzego Grotowskiego – zapewnieniu podstaw dla eksperymentalnych poszukiwań w dziedzinie teatru.

"CHCEMY, BY MODELATORNIA W SWOIM ZAMYŚLE BYŁA AZYLEM DLA TWÓRCÓW POSZUKUJĄCYCH NOWYCH JĘZYKÓW, FORM I SPOSOBÓW NAWIĄZYWANIA DIALOGU Z PUBLICZNOŚCIĄ."

Niespełna rok później przy wsparciu i zaangażowaniu wielu osób powstała MODELATORNIA – czwarta scena Teatru im. Jana Kochanowskiego, przeznaczona na realizację długofalowych, innowacyjnych projektów. Miejsce stworzone z myślą o widzach i artystach otwartych na dialog, krytykę i chętnych do poszerzania własnych horyzontów. Program Modelatorni zakłada realizację projektów odważnych, nieoczywistych, łączących ze sobą różne dziedziny sztuki, estetyki, spojrzenia i realizuje jednocześnie jedno z najważniejszych mott, którymi kierujemy się w TJK: „teatru wielu głosów i różnych spojrzeń”.

Chcąc umożliwić twórcom otwarty dostęp do niej zainicjowałem cykliczny konkurs jako główną formę naboru projektów, które finansujemy, otaczamy opieką artystyczną, techniczną, administracyjną a także medialną.

Próbujemy tworzyć bezpieczną przystań wolną od druzgocącego kreatywność systemu, pośpiechu produkcyjnego i strachu przed popełnieniem błędu – tak koniecznego do rozwoju artystycznego.

Zapraszam do współpracy artystów, którzy chcą na naszej scenie podjąć fundamentalne problemy ideowe i konfrontować je z widzami z ich oryginalnym ujęciem scenicznym, inicjować twórczy dialog.


Norbert Rakowski,
Dyrektor Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu

podpis Norbert Rakowski