Kontakt

Kontakt

Kontakt

Norbert Rakowski
Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
biuro@teatropole.pl

Aleksandra Kotapska
Producent wykonawczy
a.kotapska@teatropole.pl

Maciej Omylak
Asystent artystyczny
m.omylak@teatropole.pl

Kontakt dla artystów-rezydentów:
modelatornia@teatropole.pl